Årsmöte

Los Batistuteros

23 oktober 2004

kl. 19:00, Alströmergatan 8A

 

 

 1. Val av ordförande för mötet
  Richard Wessman valdes till mötesordförande

  *Junior motionerar om att börja mötet med att snacka skit om Sussie

 2. Val av sekreterare för mötet
  Mikael Årman valdes till mötessekreterare

  *Peter drar ett skämt
  *Richard drar ett skämt, Henke ska senare dra ett bajs-skämt

  *Henke drar ett annat skämt, 01 kill

 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
  Medlemmarna ansåg att mötet utlysts på rätt sätt.

  *Junior funderar på en ”takeover”
  *Wessman berättar ett Seinfeld-skämt

  *Junior har askat bland Wessmans tequilacitroner
  *Ordförande får ett skumt telefonsamtal


 4. Fastställande av röstlängd
  Närvarande röstberättigade:
  Peter Sundberg
  Henrik Wessman

  Richard Wessman
  Thomas Willman
  Mikael Årman


  (Simon Maldonado)
  (Shahab Mesbah)

 5. Fastställande av föredragningslista
  Föredragningslistan fastställdes
  Henrik har två punkter på övrigt
  Peter har en

  *Wessman har druckit några tequila-shots
  *Willmans boss ansluter sig till sällskapet med ett glas cola
  *Alla sitter och snackar skit, Micke får slav-skriva
  *AIK blev röstade bättre än DIF, Peter vill ha lagbråk

  *Peter försöker vara fyndig
   
 6. Val av justeringsman och rösträknare
  Thomas Willman valdes till justeringsman och rösträknare

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt förvaltningsberättelse                     
  Los Batistuteros kom femma i serien
  Samarbetet med KFK inleddes

  *Diskussion om vilket som är farmalaget utbröt, Los Batistuteros eller KFK

  *Carro tar över som sekreterare
  Willman gick igenom förra årets räkenskaper

Resultaträkning 2003/2004

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

 

Fodringar

 

 

Medlemsavgifter

5 400

 

Jonas Göthberg

450

 

 

 

 

Alexander Terinoni

200

 

Summa intäkter

5 400

 

Summa

650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

Skulder och eget kapital

 

Anmälningsavgift

4 300

 

Klubbkassa

0

 

Dommaravgift

1 400

 

Årets resultat

-550

 

Materiel

250

 

Fodringar

650

 

Övrigt

0

 

Skulder 2004

-550

 

 

 

 

Skulder 2003

-2 240

 

Summa utgifter

5 950

 

Skulder 2002

-1 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

-4 040

 

Årets resultat

-550

 

 

 

 *Diskussion om matchtröjor utbröt, Micke vill ha rätt namn på sin tröja

Ordförande hoppade till punkt 11, Spelartrupp och nyförvarv:

Benjamin Frost (Benny)
Jonas Göthberg
Simon Maldonado
Shahab Mesbah
Erik Rikkonen
Thomas Souminen (Åland)
Peter Sundberg
Tomas Tegbrink
Alexander Terrinoni
Henrik Wessman
Richard Wessman
Thomas Willman
Mikael Årman
Robin

Johan Norgren (troligtvis)
Patrik Carlsson ?

Peters styvfar (Lasse)
*1.90 lång, kraftfull och villig att spela mittback kom alla överens om  var välkommen till laget

Sammanlagt 17 spelare i truppen


*Lagkaptenen Simon anländer 20.55 (1h 55min sen), ”Bra lagmoral”-citat Micke
*Simon tar en vodka/cola

 

 1. Fastställande av medlemsavgifter
  Willman ger förslag om ökad medlemsavgift till 500:- för att minska klubbens skuld

  Ordförande går igenom budgeten för 2004/2005 (punkt 9 på dagordningen)

  *Junior vill ha en ny boll - ordförande äskar på ersättning för förlorad boll
    (inget beslut tas)
  *Willman informerar om att sex bollar gått åt under tiden i klubben
   
  *SKÅL!! Alla tar en sup
  *Skål igen!
  * Batti boys - Batti boys – Batti boys, Batti boys, Batti boys..... lagsång utbryter


  Ordförande läser upp protokollet från förra årsmötet
  *Junior vill lysa på vissa punkter

  Ordförande vill få igenom 500:- i medlemsavgift

  Sekreteraren (för närvarande Carro) protesterar mot ordförandes metoder under mötet

  *Junior försöker få uppmärksamhet och undrar hur det gått med supporterklubben-
     ordförande för supporter klubben (Sussie) är inte närvarande men det mål Simon var ansvarig för:
     att fördubbla antalet kvinnliga fans ansågs uppnått.


  *Junior undrar över hur många som brutit mot en av klubbens stadgar:
    ”Du skall inga andra lag hava jämte Los Batistuteros”
    Förfrågan om stadgeändring görs (inget beslut fattas)


  *Junior hade som uppgift från förra årsmötet att ordna en kaptensbindel men den kontaktperson han
    hade tänkte använda har flyttat (vi vet ju alla hur svårt det är att få tag på kaptensbindlar)
  *Förslag ges att lagkaptenen själv ska sy kaptensbindeln och att det skall stå ”Los Capitan” på bindeln.
  *Peter ger rosa som förslag på färg
    (inget beslut tas)


  Medlemmarna ansåg sig klara med förra årsmötets protokoll

  *Simon vill stryka medlemsavgiften för lagkaptenen- förslaget röstas ner
  *Förslag om att lagkapten ska betala dubbla medlemsavgifter för att visa sin respekt för laget ges,
    alternativt skänker 5% av sin lön till klubben.
  *Peter ger förlag om att managern ska proistuera sig för att tjäna in pengar till klubben, med tanke på
    underskottet kan klubbens ägare och ordförande ”hora” i Tyskland.


  Medlemsavgiften beslutas höjd till 500:-

 2. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande år
  Willman gick igenom verksamhetsplanen för 2004/2005.
  Målet för det kommande året är att utvidga samarbetet med KFK.
  *Willman informerar om KFK, träningar och matcher

  *Willman tar kisspaus, Junior undrar varför inte hans kisspaus blivit protokollförd

  Medlemmarna godkände budgeten

Budget 2004/2005

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

Medlemmar

17

 

 

Medlemsavgift

500

 

 

 

 

 

 

Summa intäkter

8 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

Anmälningsavgift

4 300

 

 

Dommaravgift

1 680

 

 

Materiel

1 000

 

 

Övrigt

500

 

 

 

 

 

 

Summa utgifter

7 480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beräknat resultat

1 020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

4 040

 

 

Klubbkassa

-3 020

 

 


*Simon äskar pengar till kaptensbindel, en snygg alternativt två halvdana att ha en på varje arm


 1. Val av poster
  *Ordförande av spellarrådet beslutar att Mats (pga flytt) inte längre tillhör spelarrådet
  *Styrelseordföranden godkänner spelarrådets beslut

  Ordförande:                    Wessman
  Kassör:                            Willman
  Sekreterare:                    Micke

  Co-Managers:                Willman
                                            Peter

  Lagledare:                       Simon
  Lagkapten:                     Simon

  Spelarråd:
  Simon (ordförande)
  Junior  (vice ordförande)
  Micke  (på provtiden ett år)

  PR-ansvarig (nyinstiftad tjänst):             Simon
  Scout (nyinstiftad tjänst):                         Junior

  Fanclub, ordförande:                                 Sussie

  *Ordförande ifrågasätter i fall spelarrådet skött sig och vill ha en lista på spelarrådets ansvarsområde

  *Carro berättar en historia, Peter är den enda som förstår poängen
  *Sju personer med sexton glas på bordet (managerns anm.)
  *Tequila tagen: 21.00!

  Peter får igenom förslaget om delad managerroll: Lars-Tommy = Peter-Willman

  *Wessman är man och Junior kvinna i förhållandet

  *Ordförande återtar kontrollen på mötet                          


 2. Behandling av styrelsens förslag

  Hemsidan
  Hemsidan ska göras om Richard kommer att informera mer om det vid ett senare tillfälle

  Namnbyte (nope)
  Medlemmarna beslutade att behålla namnet Los Batistuteros

  Nyförvärv till Los Batistuteros
  Nya spelare till truppen är Robin, styvfarsan och eventuellt Jocke
  Även den karatesparkande Martin ska tillfrågas

  *Ordförande föreslår Sara till truppen men protesterar sedan mot sitt eget förslag
  *Peter undrar vad åldersgränsen är
  *”Vadå?, vill du ha med flickvännen eller?” undrar Wessman
  *”Nej, lillebrorsan- två år kvar”

  Willman ska söka en målvakt på Korpens hemsida i Mats frånvaro
  *Wessman undrar om han har några belägg för att Mats någosin ska återvända
  *Det diskuterades om man skulle vara ärlig mot den nya målvakten och berätta att han endast
    kommer att få spela i Mats fråvaro då Mats fortfarande är förste målvakt om han komer tillbaka

  Willman undrade om ansökan även skulle ta upp utespelare
  *Ordförand hänvisade till första stadgen: ”...är han en skön kille är han välkommen...”
  Efter diskution beslutades att nya utespelare är välkomna till klubben men inte ska sökas aktivt

  *Micke tar över som sekreterare

  *Mötesmedlemmerna diskuterade Dembas kvalifikationer som talangscout
  *Carro äger, även Micke
  *Allmänt kaos då alla pratade i munnen på varandra utbröt
  *Richard äger
  *Helenas kön diskuterades
  *Alla är emot Micke
  *Richard försöker få respekt
  *Carro tror hon är rolig
  *Richard säger oväntat något smart
  *Henrik wajnar och börjar berätta lumparhistorier om hur han ibland tappar tvålen med flit i duschen
  *Tvålskämten fortsätter...
  *Peter fantiserar om Henke med en hal tvål i duschen
  *Willman kommer tillbaka från toaletten och undrar vem som pissat på ringen
  *Richard tillkännager att han sitter ner när han pissar

  Nyförvärv till samarbetsklubben KFK
  Willman efterfrågar fler intresserade av att spela i KFK

  *Carro blir iggad
  *Ordförande vill att alla ska vara som Willman
  *Alla fortsätter att prata i munnen på varandra

  Willman undrar om samarbetet med KFK ska utvecklas och om man i framtiden är intresserade av styrelseuppdrag

  *Richard är full och Peter tycker att ordförande ska hålla käften

  *Henke undrar om det är tllåtet att dricka alkohol på KFK´s årsmöten
  *Willman upplyser Henrik om att man faktiskt kan vänta till efter årsmötet

  Det beslutades att samarbetet ska utvecklas och att man kan fundera på styrelseuppdrag när det finns åtta eller fler spelare från Los Batistuteros i KFK

  * Simon begär ordet och börjar med en konstpaus... som lagkapten, lagledare, ordförand i spelarrådet
     och PR-ansvarig tycker han att kärngruppen i laget måste godkänna nya spelare och se till att de
     betalar i tid. Han tycker även att laget måste få bättre och starkare sammanhållning.
  *Richard tycker att spelarrådet ska vara ansvariga för lagsammanhållningen och förbättra stämningen i
    laget genom att anordna olika arrangemang då man kan träffas utanför planen.

  *Junior anmärker på att det är samma personer på årsmötet som föregående år med undantag från att
    Mats blivit utbytt av Micke och Sussie av Carro som berättar lika dåliga historier utan slut som Sussie.
  *Richard anser att det är Erik som skadat Sussie med poänglösa historier

  *TEQUILAPAUS – ”För Batti i framtiden” citat ordföranden
  *Nytt citat från Peter – ”Batistuta är far till mina barn”

  *Willman tar över sekreterarrollen

  *”Det som händer på årsmötet stannar på årsmötet”
  *Micke konstaterar att Richard är skit
  *En föredetta spelare i Los Batistuteros dåliga attityd diskuterades

  Det beslutades att om attitydproblem uppkommer i spelartruppen ska i första hand Willman och Peter
  ta i tur med aktuella spelare om spelaren inte förbättrar sig beslutar spelarrådet om personens fortsatta framtid i klubben.

  *Det snackades skit om en epyptisk korpendomare
  *Det diskuterades om domaren verkligen var från Egypten
  *Ännu en gång rinner diskutionen ut i allmänt babbel
  *Peter skämtar om vad sekreteraren skriver
  *Peter funderar på vem i spelarrådet han ska våldta
  *Vinnie Jones spelarkvalifikationer och karriär diskuteras
  *Richard skryter om en kapning han gjort
  *Ordförande erkänner att han är dum i huvudet

  *Spelarrådet nominerar Junior, Crazy legs och Peter till Lagets buse
  *Junior berättar om sitt röda kort
  *Spelarrådet anser att Peter är lagets Polis för att han står upp för de mindre stekarna i laget
  *Det babblas igen
  *Peter är Simons idol
  *Richard visar sig stöddig
  *Ordförande sköter motståndarnas avrättningar
  *Peter ska fånga motståndarnas uppmärksamhet sedan kommer Richard och avrättar dem
  *Medan Richard och Peter smider planer diskuterar de andra hockey
  *Ordförande beslutar att den som rör Junior dör, det är hela lagets uppgift att ta reda på den spelarens
     namn och hemnummer.

  *Richard påstår att Junior fått de fula generna i familjen
  *Simon informerar om att han fick lagets första kort
  *Det babblas igen
  *Spelarrådet tror att Peter pissar på folks gravar
  *Ordförande tycker att Peter ser ut som en fitta i ansiktet

  Förslag till utmärkerlser
  Mötesdeltagarna fick ge förslag på utmärkelser,
  sju av förslagen blev inrättade.

  *Ordförande struntar i kategorierna bara han får en utmärkelse
  *Förslag gavs att Ordförande kunde bli utsedd till Årets skitsnackare

  *Simon återupptar hockeydiskutionen
  *Kommer Tie Domi till DIF Hockey och bildar superkedja med Johnny Odouya så ska kärngruppen gå
    och kolla på en match
  *Allmänt babbel igen
  *Simon begär ordet när han väl får det har han glömt vad han ska säga

  Mötesdeltagarna nominerade först personer och utsåg sedan en vinnare i varje kategori:

  Årets Målskytt:              Jonas Göthberg

  Årets Målvakt:
                 Nominerade:     Willman, Mats och Åland
                                            Vinnare:             Thomas  ”Åland” Souminen

  Årets Buse:
                       Nominerade:     Wessman, Junior och Peter
                                            Vinnare:             Henrik  ”Junior” Wessman

  Årets Batistuta:              Nominerade:     Willman, Wessman och Peter
                                            Vinnare:             Thomas Willman
                                           
  (Årets Batistuta ska vara personifierad Los Batistuteros spelare)

  Årets Komet:
                    Nominerade:     Peter, Wessman och Alex
                                            Vinnare:            
  Alexander  ”Alex”Terrinoni 

  Årets Nyförvärv:           Nominerade:     Ljungan, Johan och Robin
                                            Vinnare:             Robin
   
  Årets Händelse:
               Nominerade:     Wessmanbrödernas pungkross
                                                                         Inhopparen Martins karatespark
                                                                         Simons målgest

                                            Vinnare:             Wessmanbrödernas pungkross

  *Wessman håller ett hyllningstal till Årets Batistuta, Willman
  *Junior vann utmärkelsen Årets Buse, Richard anser att han borde vunnit och försöker övertala alla att
    det är hans utmärkrelse.

  *Shahab anländer till mötet klockan 22.27, visar på lagmoral
  *Shahab som missat tre fjärdedelar av mötet ger förslag på namnbyte från Los Batistuteros till
    Los Homosexuellos
  *Simon samtycker till förslaget och smeker Junior på låret
  *Romantiken flödar, Simon och Junior verkar nyförälskade
    Citat Junior: ”Ska du ha mitt nummer eller?”

  Förslag om att starta lag i fler sporter
  Simon gav förslag om att starta ett handbollslag men eftersom det inte finns någon korpliga i handboll beslutades att intresserade spelare ska skickas till Västermalmshandbollsklubb.

  Förslag om att starta ett korplag i inomhusfotboll kom också vilket skulle bli dyrt med tanke på hallhyrorna.

  Det finns en kategori på forumet där ytterligare förslag kan ges.

  Ordförande var för full och Henke gav förslag om byte av mötesordförande, de aktuella var Willman, Peter och Henrik själv.
  Henrik valdes till ny mötesordförande

  Prag barrel tournament
  Den 9-12 juni går en turnering i Prag, kostnaden är 226 euro per person exklusive flygbiljett.
  I februari skall en handpenning betalas, innan dess måste alla anmälningar vara inne.
  Alla närvarande anmälde sitt intresse, intresseanmälan var inte bindande.
  Richard har huvudansvaret och sköter anmälan till Pragturneringen,

  *Peter och Simon diskuterade huruvida tjejerna i Västermalm handboll var snygga eller inte

  Det beslutades att anmälningsavgiften för nästa säsong måste betalas till Willman senast den 31 januari.

  *Carro gav upp som sekreterare 1. Behandling av förslag från medlemmarna
  Inget

 2. Övriga frågor
  Shahab gav förslg om namnbyte från Los Batistuteros till Los Homosexuellos. Förslaget gick till röstning och hela 73% röstade för ett namnbyte, Peter och Willman stödde inte förslaget. Eftersom det krävs 80% av rösterna för att få igenom ett namnbyte gick inte förslaget igenom. Los Batistuteros behåller sitt namn.

  *Simon tar ordet:
    ”Inte för att jag är drogad men jag älskar er allihopa”
    ”Shahab du är en fin grabb men (konstpaus) Willman är väldigt fin och Shahab du är väldigt speciell
     för mig”
    ”Micke du betyder väldigt mycket för mig och klubben”
    (Detta var samtidigt som han röstade för namnbytet till Los Homosexuellos)
   
    Simon fotsätter tala:
    ”Jag uppskattar att du är med i spelarrådet Junior, det är lugnt jag har ju ditt nummer”
    (Micke stönar i soffan)
    ”Peter jag ser att du har ansvaret för den polisiäraansvaren”
    Simon känner sig nöjd med detta och skulle gärna vilja att alla grabbar ska sitta i soffan tillsammans
    och mysa.

 3.  Mötets avslutande
  Ordförande förklarar mötet avslutat *HICK*